Detalji

19/10/2016
Najlepši put do kuće

Najlepši put do kuće<

U svojoj novoj kampanji, Crédit Agricole banka pripremila je stambene kredite sa nominalnom kamatnom stopom već od 2,69% godišnje kako bi svima koji traže svoj dom pokazala koji je najlepši put do kuće. Uz stambeni kredit klijentu se odobravaju i HOME CARD vaučeri sa popustom za administrativne troškove.

Crédit Agricole banka ima novu ponudu stambenih kredita sa veoma povoljnom nominalnom kamatnom stopom već od 2,69% godišnje (EKS 3,25%). Ovi krediti se odobravaju sa rokom otplate do 360 meseci uz maksimalni iznos do 250.000 evra.

Banka ne naplaćuje administrativni trošak obrade kredita kao ni trošak održavanja kreditne partije za sve kredite sa rokom otplate do 120 meseci. Za kredite u iznosu od 100.000 evra i više, Banka ne obračunava trošak održavanja kreditne partije bez obzira na ročnost kredita.

Uz ove uslove, Crédit Agricole banka odobrava i popuste za plaćanje administrativnih troškova u okviru HOME CARD kampanje koja traje do kraja godine. Uz stambeni kredit, svaki klijent dobija po tri vaučera sa popustima po 100, po 200 ili po 300 evra, u zavisnosti od visine iznosa stambenog kredita: jedan HOME CARD vaučer kllijent može iskoristiti za plaćanje svojih administrativnih troškova po kreditu, a preostala dva može dati bilo kome po svom izboru, pošto HOME CARDglasi na donosioca.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo