Detalji

31/10/2016
Dečja štednja u Crédit Agricole banci

Dečja štednja u Crédit Agricole banci<

Crédit Agricole banka u nedelji štednje akcenat stavlja na štedne proizvode namenjene budućnosti najmlađih - Dečja štednja kod Vile Dobrile u dinarima donosi 2% godišnje kamate na depozite po viđenju. Uz to, banka je pripremila i niz štednih proizvoda različitih karakteristika za svoje klijente od kojih izdvajamo Liberte++ kombinaciju štednje i dozvoljenog prekoračenja po računu.

Crédit Agricole banka nastavlja sa promocijom Dečje štednje kod Vile Dobrile. To je štednja po viđenju sa neograničenim iznosom uloga koju roditelji ili staratelji mogu otvoriti svojoj deci. Sredstva se mogu uplaćivati u gotovini ili putem trajnog naloga uz kamatnu stopu 2% godišnje za štednju u dinarima. Na dinarske račune ove štednje uplate mogu, osim zakonskih zastupnika, vršiti i ostala lica, što je čini idealnom za poklone i nagrade.

Liberté++ je proizvod koji stimuliše štednju, ali omogućava i korišćenje deponovanih sredstava bez gubitka zarade od kamate. Klijent štedi u evrima na osnovu kojih mu se odobrava pozajmica u dinarima u visini do 80% položenog depozita sa izuzetno niskom fiksnom nominalnom kamatnom stopom na tržištu. Oročenje je na godinu dana, na koliko se odobrava i pozajmica, tako da na kraju tog perioda klijent ima prihod od kamate na depozit, a da je pri tom sve vreme trajanja oročenja imao mogućnost da koristi do 80% iznosa oročenih sredstava.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo