Detalji

Rast tražnje za kreditima sa fiksnom dinarskom ratom za malu privredu 25/04/2014

Rast tražnje za kreditima sa fiksnom dinarskom ratom za malu privredu<

Izuzetan rast tražnje za kreditima sa fiksnom dinarskom ratom za malu privredu u Crédit Agricole banci

Crédit Agricole banka Srbija je u skladu sa ciljem da se unapredi finansiranje u domaćoj valuti, u toku tekuće kampanje kredita za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava za mala preduzeća i preduzetnike, za nepuna dva meseca uvećala produkciju dinarskih kredita za 51% u odnosu na isti period prošle godine.

Kredit je u ponudi pod uslovima koji su povoljniji od onih koji su odobravani kroz subvencije Republike Srbije tokom protekle 2 godine: fiksna kamatna stopa već od 11.5% za kredite u RSD i period otplate do 18 meseci.

Imajući u vidu kompleksnu makroekonomsku situaciju s jedne strane i sve izraženiju potrebu za finansiranjem likvidnosti i obrtnih sredstava kvalitetnim izvorima finansiranja s druge strane, Crédit Agricole banka Srbija je pristupila ovom problemu na društveno odgovoran način da bi pružila podršku maloj privredi.

U filijalama Crédit Agricole banke širom Srbije svi zainteresovani klijenti mogu dobiti preciznije informacije o kreditu sa fiksnom dinarskom ratom za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava.


Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo