Detalji

09/01/2017
Obaveštenja o postupku po zahtevima za naknadu od Fonda žrtava Madoff-a (MADOFF VICTIM FUND)

U saopštenju koje smo objavili tokom februara 2014. godine, o mogućem pravu lica indirektno oštećenih Madoff Finansijskim Proizvodima na naknadu od Fonda žrtava Madoff-a (Madoff Victim Fund, dalje: MVF), ukazali smo da Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad ne podnosi zahteve u ime indirektno oštećenih lica, ne zastupa njihove interese, niti daje pravne savete povodom ove teme, te uputili svako indirektno oštećeno lice, da za detaljnije informacije o pravu na naknadu, postupku podnošenja zahteva i neophodnim obrascima, konsultuje saopštenje i najčešća postavljena pitanja („Frequently Asked Questions)“, objavljena na veb sajtu: http://www.madoffvictimfund.com, kao i da se pre donošenja odluke o preduzimanju bilo kakve radnje pred MVF, konsultuje sa svojim pravnim savetnicima.

Prema navodima koji su dostupni na veb sajtu MVF (www.madoffvictimfund.com), obrada zahteva je u najvećem delu okončana i MVF namerava da Ministarstvu Pravde SAD preporuči usvajanje ili odbijanje pojedinačnih zahteva. U slučaju jednog broja zahteva koji su ocenjeni kao nepotpuni, MVF je podnosiocima zahteva neposredno dostavio, ili će im dostaviti, obaveštenja o nedostacima zahteva (“Claim Deficiency Notices”), sa pozivom da zahtev upotpune.

Iz navoda na veb sajtu MVF proizilazi i da se, ukoliko ste podneli zahtev za naknadu, a ne primite obaveštenje o nedostacima, Vaš zahtev smatra potpunim, te da će MVF Ministarstvu Pravde SAD preporučiti njegovo usvajanje ili odbijanje. Dobićete obaveštenje o odluci (“Determination Notice”) kojim će Vas MVF obavestiti (i) o odluci Ministarstva Pravde SAD po Vašem zahtevu i (ii) o Vašem pravu da prigovorite na takvu odluku, ukoliko je iz bilo kojih razloga smatrate nepravilnom.

Budući da Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad ne zastupa interese indirektno oštećenih lica, niti daje pravne savete povodom ove teme, pozivamo Vas da informacije o procesu dostavljanja obaveštenja pratite neposredno na veb sajtu MVF-a, kao i da se o koracima koje u tom smislu možete preduzimati prethodno konsultuje sa svojim pravnim savetnicima.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo