Detalji

Crédit Agricole banka učestvuje na Zimskom seminaru farmera na Tari 01/02/2017

Crédit Agricole banka učestvuje na  Zimskom seminaru farmera na Tari<

Crédit Agricole banka Srbija će tokom XIII Zimskog seminara farmera na Tari organizovati predavanja i predstavljanje najnovijih proizvoda za poljoprivrednike, kao i tradicionalnu šetnju stazama Tare za sve učesnike seminara koja se održava 2. februara 2017. godine.

Crédit Agricole banka u četvrak, 2. februara 2017. organizuje tradicionalnu šetnju stazama Tare u saradnji sa Timac Agro Balkans – kompanijom sa kojom je razvila model triparitetnih sporazuma u cilju beskamatnog finansiranja mineralnog djubriva te kompanije.

Predstavnici Crédit Agricole banke će prisutnim poljoprivrednicima na Tari, osim beskamatnih kratkorocnih kredita za kupovinu djubriva predstaviti i sve prednostiPrêt à piloter (Pre a pilote) investicionog kredita kojim klijent sam upravlja i koji mu omogućava da jednom godišnje prilagodi plan otplate u skladu sa planovima razvoja svog agrobiznisa tako što će smanjiti ili povećati ratu do 30%, pauzirati plaćanje jedne ili više rata u ukupnom trajanju do 12 meseci i produžiti ili skratiti ročnost kredita.


Strateško opredeljenje Crédit Agricole ka agro biznisu potvrđuje se i kroz partnerski odnos koji banka razvija sa poljoprivrednicima. Osluškujući njihove potrebe banka priprema svoja nova finansijska rešenja i jedinstvene proizvode natržištu poput AgroGrandPrix kreditne kartice za plaćanje goriva na 6 ili 12 mesecnih rata bez kamate na NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama