Detalji

Subvencionisani krediti za poljoprivredu 28/06/2017

Subvencionisani krediti za poljoprivredu<

Crédit Agricole Srbija u saradnji sa Ministarstvom poljoprovrede i zaštite životne sredine odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu u dinarima sa fiksnim kamatnim stopama do 3% godišnje, ondnosno do 1% godišnje za povlašćene kategorije.


Subvencionisani krediti namenjeni su nabavci repromaterijala, za biljnu ili stočarsku proizvodnju i za osnovna sredstva. Osim toga, ove godine, su na raspolaganju i krediti za kupovinu mehanizacije sa rocnošću do 5 godina.Ovi krediti se odboravaju poljoprivrednim gazdinstvima, preduzetnicima kao i pravnim licima sa fiksnim kamatnim stopama do 3% godišnje, odnosno do 1% godišnje za povlašćene kategorije u koje spadaju

žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, mladi farmeri - do 40 godina starosti i nosioci gazdinstva koja su registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.Maksimalni iznos kredita za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je do šest miliona dinara, dok za pravna lica on iznosi do 18 miliona dinara. U zavisnosti od namene i ročnosti kredita koja može biti od jedne do pet godina, otplata kredita je moguća u mesečnim, kvartalnim, polugodišnjim ili godišnjim ratama.Rok za podnošenje zahteva je 01.11. 2017. godine, a bankraski službenici Crédit Agrciole Srbija, specijalizovani za poljoprivredno bankarstvo, su na raspolaganju svim klijentima za savetodavne usluge i detaljnije informacije o ovom programu.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo