Detalji

12/05/2014
Crédit Agricole banka nastavlja kreditiranje sa fiksnom dinarskom ratom za malu privredu

Za sva mala preduzeća i preduzetnike Banka nadalje odobrava dozvoljeni minus koji se odobrava bez troškova za obradu zahteva kao i Visa biznis karticu koja se izdaje bez troškova godišnje članarine.

Crédit Agricole banka Srbija je u protekla dva meseca uvećala produkciju dinarskih kredita za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava za mala preduzeća i preduzetnike za 109% u odnosu na isti period prošle godine.

Snažno orijentisana podrškom malim preduzećima i preduzetnicima Crédit Agricole banka je odlučila da nastavi kreditiranje uz atraktivnu fiksnu kamatnu stopu na godišnjem nivou već od 12.5% za dinarske kredite uz rok otplate do 24 meseca. Ova ponuda je dodatno obogaćena i ponudom kredita sa valutnom klauzulom i kamatnom stopom već od 6.5%+6m Euribor, za one klijente kojima to nameću uslovi poslovanja.

Za sva mala preduzeća i preduzetnike Banka nadalje odobrava dozvoljeni minus koji se odobrava bez troškova za obradu zahteva kao i Visa biznis karticu koja se izdaje bez troškova godišnje članarine.

U filijalama Crédit Agricole banke širom Srbije svi zainteresovani klijenti mogu dobiti preciznije informacije o pomenutim kreditima namenjenim za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo