Detalji

20/05/2014
Klijenti Credit Agricole banke sa ugroženih područja bez plaćanja mesečnih rata 3 do 6 meseci

Beograd, 20.05.2014, – Crédit Agricole banka Srbija je svojim klijentima sa poplavom ugorženih područja stavila moratorijum na kredite u periodu od 3 do 6 meseci.

Beograd, 20.05.2014, – Crédit Agricole banka Srbija je svojim klijentima sa poplavom ugorženih područja stavila moratorijum na kredite u periodu od 3 do 6 meseci.

To praktično znači da gradjani koji su klijenti Banke i sa prebivalištem na poplavama najugorženijim područjima narednih meseci neće imati obavezu plaćanja svojih dospelih mesečnih rata po gotovinskim, potrošačkim, auto i stambenim kreditima, naravno bez obračunavanja ikakve kamate za taj period.

“Imajući u vidu težinu situacije u kojoj se naši sugrađani nalaze probali smo da im sa svoje strane nekako olakšamo situaciju, i u narednom periodu omogućimo da svoje finansije prvenstveno usmere na saniranje štete nastale u njihovim domaćinstvima. Ovo je samo prvi korak u pružanju podrške građanima Srbije sa naše strane, već smo počeli sa prikupljanjem pomoći za najugroženije, a uskoro ćemo izaći i sa specijalnom ponudom za klijente sa najugroženijih područja kako bi im omogućili da što pre svoj život vrate u normalne tokove.” Rekao je Svetozar šijačić, član izvršnog odbora Credit Agricole banke.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo