Detalji

03/06/2014
Radna praksa u Crédit Agricole Srbija

Radna praksa u Crédit Agricole Srbija<

Radna praksa u Crédit Agricole Srbija! Rok za slanje biografije je do 15. juna 2014. godine.

Credit Agricole banka Srbija nastavlja praksu negovanja pravih vrednosti i ulaganja u mlade generacije kroz četvrti po redu program angažovanja osoba bez iskustva, pružajući im priliku da se oprobaju i profesionalno grade u sredini koju odlikuju odgovornost, etičnost i profesionalizam.

Program predviđa aktivan rad i učenje kroz praksu uz posvećene i stručne mentore koji bi svoje znanje nesebično podelili sa praktikantima u cilju prepoznavanja potencijala i želje studenata da svoj profesionalni put nastave u bankarstvu. Za studente je to prilika da steknu nova znanja i veštine, da se upoznaju sa vrstama poslova kojima bi mogli da se bave, da se profesionalno razviju i steknu iskustvo koji će im biti poseban podstrek za dalje lično i stručno usavršavanje. Sa druge strane, za Credit Agricole banku Srbija je to prilika za bolje upoznavanje budućih mladih stručnjaka i prilika za njihovo regrutovanje.

Program predviđa sticanje prakse u centrali Credit Agricole banke Srbija u Novom Sadu i Beogradu, kao i filijalama Credit Agricole banke Srbija širom Srbije.

Diplomci i najbolji studenti završnih godina ekonomskog, poljoprivrednog i fakulteta organizacionih nauka koji su zainteresovani za sticanje prakse u trajanju 1 do 3 meseca, mogu da dostave svoju biografiju do 15. juna 2014. na mail adresu posao@creditagricole.rs i uđu u razmatranje za program prakse Credit Agricole banke Srbija.


Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo