Detalji

12/02/2014
Porodična ponuda Crédit Agricole Banke

Svi klijenti koji otvore paket račun u Crédit Agricole banci na osnovu preporuke postojećeg klijenta Banke koji već prima zaradu ili penziju u Banci, ostvaruju pravo na korišćenje paket računa u ponudi Banke bez naknade, u trajanju od 12 meseci od m

Crédit Agricole banka Srbija pripremila je specijalnu Porodičnu ponudu u okviru akcije „Family Offer“ u kojoj nudi povlašćene uslove klijentima koji u Banku dolaze na osnovu preporuke postojećih klijenata. Na ovaj način Banka neguje porodičnu tradiciju francuskog bankarstva i postaje pouzdan partner svojim klijentima u svim značajnim porodičnim događajima.

Svi klijenti koji otvore paket račun u Crédit Agricole banci na osnovu preporuke postojećeg klijenta Banke koji već prima zaradu ili penziju u Banci, ostvaruju pravo na korišćenje paket računa u ponudi Banke bez naknade, u trajanju od 12 meseci od meseca u kom je račun otvoren.

Klijentima je na raspolaganju paket račun Confort koji u sebi sadrži tekući dinarski račun, tekući devizni račun i dve platne kartice: Visa Electron i Metro Cash & Carry debitnu karticu. Pored ovoga, klijent takođe ima na raspolaganju usluge e-bank, m-bank i SMS info u okviru ovog paketa.

„Preporuke su diskretne i nenametljive, ali ih mi u Crédit Agricole banci najviše vrednujemo jer su one simbol poverenja i pružaju mogućnost da se klijenti i Banka još bolje upoznaju. Ideja Porodične ponude je da na pravi način odgovorimo na finansijske potrebe naših klijenata i da im u isto vreme, ovim gestom pokažemo da cenimo njihovu preporuku članu porodice ili prijatelju koji će uživati u korišćenju svih proizvoda i usluga iz Paket računa bez naknade, u trajanju od 12 meseci“, izjavio je Svetozar šijačić, Rukovodilac Divizije Retail market u Crédit Agricole banci Srbija.

U filijalama Crédit Agricole banke širom Srbije svi zainteresovani mogu dobiti preciznije podatke od svojih bankarskih savetnika o Porodičnoj ponudi – Family Offer akciji.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo