Detalji

16/12/2014
Dodatne povoljnosti za agro klijente u Crédit Agricole banci

Dodatne povoljnosti za agro klijente u Crédit Agricole banci<

Crédit Agricole banka Srbijaje prva banka koja je po specijalnoj schemi odobrila kredit klijentu a koji uključuje subvencionisanje kamate ...

Crédit Agricole banka Srbija koja ima potpisan sporazum sa Garancijskim Fondom AP Vojvodine za finansiranje mehanizacije je prva banka koja je po specijalnoj schemi odobrila kredit klijentu a koji uključuje subvencionisanje kamate iz opštine, koja takođe ima potpisan sporazum o saradnji sa Garancijskim Fondom AP Vojvodine.

„Sporazum sa Garancijskim Fondom AP Vojvodine za finansiranje poljoprivredne mehanizacije koji je Banka potpisala podrazumeva da Banka finansira poljoprivrednu mehanizaciju a Garancijski Fond AP Vojvodine odobrava garancije po kreditima koje Banka finansira. Novina je da Garancijski Fond AP Vojvodine potpisuje sporazume i sa pojedinim opštinama, što znači da ukoliko klijent uzme kredit u Banci koja ima aranžman za Garancijskim Fondom, Opština refundira klijentu ili celokupnu kamatu ili deo kamate, što je izuzetno povoljno za sve naše agro klijente“ izjavio je Aleksandar Simić, Rukovodilac za poljoprivredno bankarstvo u Credit Agricole Srbija.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo