Detalji

Specijalna ponuda za stambene kredite u Crédit Agricole banci 12/01/2015

Specijalna ponuda za stambene kredite u Crédit Agricole banci<

Crédit Agricole banka Srbija je u okviru specijalne ponude smanjila godišnju kamatnu stopu za sve stambene kredite sa osiguranjem kod ...

Crédit Agricole banka Srbija je u okviru specijalne ponude smanjila godišnju kamatnu stopu za sve stambene kredite sa osiguranjem kod NKOSK za 0.15%, a ponuda važi za kredite odobrene do 28. februara 2015. godine.

Nominalna kamatna stopa za kredite sa osiguranjem kod NKOSK sa rokom otplate do 120 meseci iznosi 4.00% + 6M Euribor uz minimalni iznos kredita od 15.000 evra. Troškovi obrade zahteva su 1%, a kredit se u bilo kom trenutku može potpuno ili delimično prevremeno otplatiti uz proviziju od 0% do 1%.

Za stambene kredite sa rokom otplate preko 120 meseci kamatna stopa iznosi 4.30% + 6M Euribor, uz minimalni iznos kredita od 10.000 evra dok su troškovi obrade zahteva i prevremene otplate isti kao kod kredita sa kraćim rokom otplate.

Smanjenje kamatne stope se primenjuje na zahteve za stambene kredite podnete od 5. januara 2015. godine i odobrene od strane Banke do 28. februara 2015. godine.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo