Detalji

30/01/2015
Crédit Agricole banka među deset najaktivnijih banaka u finansiranju likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini

Crédit Agricole banka među deset najaktivnijih banaka u finansiranju likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini<

Crédit Agricole banka Srbija je u 2014. godini plasirala preko 1500 kredita za finansiranje likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava u ukupnom .

Crédit Agricole banka Srbija je u 2014. godini plasirala preko 1500 kredita za finansiranje likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava u ukupnom iznosu od 6,12 milijardi dinara, dok je tržišnim učešćem od 4.5% pozicionirana među prvih deset najaktivnijih banaka u ovom segmentu.

Više od 50% svih finansiranih pozajmica za likvidnost i trajna obrtna sredstva odobrena je preduzetnicima, mikro i malim preduzećima pod uslovima propisanim Uredbom Vlade Srbije. Subvencionisani zajmovi za finansiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava preduzetnicima i mikro preduzećima bili su dostupni u maksimalnom iznosu do 10 miliona dinara a malim preduzećima do 100 miliona dinara.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo