Detalji

20/02/2015
Crédit Agricole i EIB: novih 60 miliona evra za investicije

Crédit Agricole i EIB: novih 60 miliona evra za investicije<

Dugoročni investicioni krediti iz ove linije namenjeni su finansiranju investicija za razvoj malih, srednjih i velikih preduzeća što ...

Crédit Agricle banka Srbija u saradnji sa Evropskom investicionom bankom (EIB) pripremila je namensku kreditnu liniju za dugoročne investicije u iznosu od novih 60 miliona evra.

Dugoročni investicioni krediti iz ove linije namenjeni su finansiranju investicija za razvoj malih, srednjih i velikih preduzeća što uz liniju od 45 miliona evra odobrenu 2013. godine iznosi 105 miliona evra za finansiranje nabavke opreme, izgradnju poslovnih pogona, skladišta, farmi i druge investicije.

Ovom kreditnom linijom, Crédit Agricole banka potvrđuje se kao finansijska institucija koja je u poziciji da klijentima ponudi izuzetno povoljne uslove za investiciona ulaganja.

“Crédit Agricole banka Srbija je jedna od banaka na tržištu sa kojom EIB proširuje svoju poslovnu saradnju i to tumačimo kao pozitivan signal i podstrek za privredu Srbije. Crédit Agricole banka svojim poslovnim aranžmanima i finansijskom ponudom ka malim, srednjim i velikim preduzećima želi da da svoj doprinos daljem razvoju privrede u Srbiji. Očekujem da će klijenti prepoznati ovu ponudu kao mogućnost da unaprede svoje poslovanje, povećaju profitabilnost i konkurentsku poziciju na tržištu” izjavila je Marija Marić-Mitrović, član Izvršnog odbora Crédit Agricole banke Srbija i Rukovodilac divizije za korporativno i poljoprivredno bankarstvo.

Sva preduzeća zainteresovana za ovu vrstu kredita mogu da dobiju preciznije podatke i savetodavnu pomoć od svojih bankarskih savetnika Crédit Agricole Srbija.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo