Detalji

25/02/2014
Kredit sa fiksnom RSD ratom za malu privredu u Crédit Agricole banci

Kredit sa fiksnom RSD ratom za malu privredu u Crédit Agricole banci<

Fiksna kamatna stopa već od 11.5% za kredite u RSD i period otplate do 18 meseci.


Crédit Agricole banka Srbija je pripremila kredit za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava za mala preduzeća i preduzetnike, pod uslovima koji su povoljniji od onih koji su odobravani kroz subvencije Republike Srbije tokom protekle 2 godine: fiksna kamatna stopa već od 11.5% za kredite u RSD i period otplate do 18 meseci.

Imajući u vidu kompleksnu makroekonomsku situaciju s jedne strane i sve izraženiju potrebu za finansiranjem likvidnosti i obrtnih sredstava kvalitetnim izvorima finansiranja s druge strane, Crédit Agricole banka Srbija je pripremila i Visa Business Charge karticu koja nema troškove godišnje članarine i potpuno je besplatna u periodu kada se ne koristi.

Besplatna Visa Business Charge kartica je pouzdan partner u upravljanju poslovnim troškovima za pravna lica jer povećava efikasnost poslovanja olakšavajući raspolaganje sredstvima i izmirivanje svakodnevnih obaveza.

„Uzevši u obzir tržišne trendove i snažnu orijentisanost Credit Agrocole Banke prema malim preduzećima i preduzetnicima odlučili smo da svoju ponudu prilagodimo na način koji odgovara našim klijentima u smislu funkcionalnosti i cene proizvoda. Zato nudimo proizvod sa fiksnom ratom u dinarima koja čini ovaj kredit za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava izuzetno povoljnim, uz atraktivan period otplate do 18 meseci koji dodatno umanjuje mesečnu obavezu. Naša ponuda za ovaj kredit obogaćena je i Visa Business Charge karticom koja nema troškove godišnje članarine u periodu trajanja kredita a klijentima obezbeđuje dodatnu pogodnost za premošćavanje kratkih perioda nelikvidnosti. Naročito je velika podrška u situacijama ročne neusklađenosti očekivanih priliva i dospelih obaveza“, izjavio je Vladimir Bošković, Rukovodilac Poslovne linije za mala i srednja preduzeća u Crédit Agricole banci Srbija.

U filijalama Crédit Agricole banke širom Srbije svi zainteresovani klijenti mogu dobiti preciznije informacije o kreditu sa fiksnom dinarskom ratom za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo