Detalji

27/02/2014
Crédit Agricole banka Srbija beleži rast poslovnih prihoda i neto prihoda u 2013. godini

Crédit Agricole banka Srbija beleži rast poslovnih prihoda i neto prihoda u 2013. godini<

Pozitivan finansijski rezultat i rast poslovnih prihoda od 7.3% obeležio je 2013. godinu u Crédit Agricole banci Srbija.

Pozitivan finansijski rezultat i rast poslovnih prihoda od 7.3% obeležio je 2013. godinu u Crédit Agricole banci Srbija.

Ukupan broj aktivnih klijenata u Banci je uvećan za 7% u proteklih 12 meseci dok je značajan i rast depozita fizičkih lica od 23.7% u odnosu na isti period prošle godine, tako da ukupni depoziti stanovništva iznose 18.7 milijardi dinara.

Najznačajni rast plasmana ostvaren je u segmentu auto kredita, tako da je svako sedmo novo putničko vozilo na tržištu Srbije prodato tokom 2013. godine bilo finansirano od strane Crédit Agricole banke.

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji je jedan od glavnih prioriteta Banke i tokom prošle godine ostvaren je rast plasmana od 40%, što je dovelo do rasta ukupnih plasmana u ovom segmentu na nivou od 3.75 milijardi dinara.

"Rezultati koje smo ostvarili u prošloj godini na ovom tržištu su jako dobri, imajući u vidu kompleksnost makroekonomske situacije kako u Srbiji tako i u celom svetu. Ono što je za nas, kao članicu Crédit Agricole Grupe najbitnije je da zadržimo pozitivan trend u smislu razvoja finansijskog rezultata, pri tome maksimalno vodeći računa o pružanju visoko stručne usluge našim klijentima sa jedne strane a zadržavajući fokus na sigurnosti plasmana naših klijenata, sa druge. Uveren sam da rast broja klijenata, depozita i plasmana koji ostvarujemo iz godine u godinu potvrđuje da smo na pravom putu.” – rekao je Bruno Charrier, generalni direktor Crédit Agricole banke Srbija, i dodao:

Na nivou Crédit Agricole grupe, u 2013. godini neto prihod Grupe bio je 5.1 milijardu evra što potvrđuje našu poziciju market lidera u poslovanju sa stanovništvom u Francuskoj i jedne od najvećih banaka u Evropi. Naš cilj u Srbiji je da iskoristimo jaku poziciju koju imamo na globalnom nivou i na osnovu toga, dalje razvijamo našu poziciju na ovom tržištu.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo