Detalji

03/03/2014
Dinarski gotovinski kredit sa fiksnom ratom u Crédit Agricole banci

Dinarski gotovinski kredit sa fiksnom ratom u Crédit Agricole banci<

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou je od 17.95% (EKS od 22.50%), a troškovi obrade zahteva su 1.5% za klijente sa zaradom u Banci odnosno 2% za ostale klijente, a kredit se u bilo kom trenutku može potpuno ili delimično prevremeno otplatiti bez

Crédit Agricole banka Srbija je pripremila dinarski gotovinski kredit sa nepromenljivom mesečnom ratom, uz fiksnu kamatnu stopu od 17,95%, grejs period do 3 meseca i period otplate do 72 meseca.

Klijenti koji apliciraju za ovaj proizvod nemaju obavezu prebacivanja zarade u Credit Agricole banku, kredit se odobava bez depozita i uz jako jednostavnu proseduru. Ovaj kredit sa fiksnom ratom u dinarima namenjen je kako klijentima kojima je potreban dodatni novac tako i klijentima koji žele da refinansiraju neke od postojećih obaveza u drugim bankama (gotovinski kredit, kreditna kartica, dozvoljeni minus i sl.).

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou je od 17.95% (EKS od 22.50%), a troškovi obrade zahteva su 1.5% za klijente sa zaradom u Banci odnosno 2% za ostale klijente, a kredit se u bilo kom trenutku može potpuno ili delimično prevremeno otplatiti bez ikakvih dodatnih troškova.

Kredit je prvenstveno namenjen klijentima koji imaju potrebu za finansijskom sigurnošću i niskim i predvidivim mesečnim troškovima, obzirom da je mesečna rata fiksna u dinarima, i ne zavisi ni od inflacije ni od kretanja kursa evra.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat Chat
 

Elektronsko bankarstvo