Kamatna stopa 5,95%
Vaša mesečna rata 6
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije

 

Potrošački kredit u EUR za finansiranje motocikala

 • Vrsta kredita: EUR Potrošački kredit za finansiranje motocikala
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 500 EUR – 10.000 EUR
 • Period otplate: 6 meseci – 72 meseci
 • Učešće: min 30%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksna 5.95%
 • Trošak obrade zahteva: 1.00%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za postojeće klijente Banke kao i za klijente koji se odluče da prenesu primanja u Banku

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnom ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
Reprezentativni primer

 

POTROŠAČKI KREDIT INDEKSIRAN U EVRIMA SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM SA PRENOSOM ZARADE

Reprezentativni primer za klijente koji se odluče da prenesu zaradu u Banku na dan 09.03.2020. godine

Vrsta kredita: Potrošački kredit sa fiksnom kamatnom stopom za klijente sa prenosom zarade
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS
Iznos kredita: 3.000,00 EUR
Period otplate: 72 meseca
Iznos učešća: 1.500,00 EUR
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou): 5,95% fiksna
Mesečna rata: 49.65 EUR
Dospeće rate: Dospeće rate svakog 5. u mesecu.
EKS (Na godišnjem nivou): 8,35%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda:3,780.55 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva: 1,00% od iznosa odobrenog kredita
1 Menica : 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa: 246 RSD
Trošak održavanja paket računa: 290 RSD mesečno

Kamatna stopa 5,95%
Vaša mesečna rata 6
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Kamatna stopa 7,95%
Vaša mesečna rata 875RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije

Potrošački kredit sa fiksnom kamatnom stopom u RSD za finansiranje motocikala

 • Vrste kredita: Potrošački kredit sa fiksnom kamatnom stopom u RSD za finansiranje motocikala
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50,000 RSD – 1,200,000 RSD
 • Period otplate: 6 meseci – 72 meseci
 • Učešće: 0% - 90%
 • Nominalna kamatna stopa: fiksna 7.95%
 • Trošak obrade zahteva: 1.00%
 • Bez troškova delimične ili prevremene otplate kredita
 • Kamatna stopa važi za postojeće klijente Banke kao i za klijente koji se odluče da prenesu primanja u Banku

Instrumenti obezbeđenja:

 • Solo blanko menica bez protesta, sa meničnom ovlašćenjem
 • Administrativna zabrana
Reprezentativni primer

POTROŠAČKI KREDIT INDEKSIRAN U DINARIMA SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM SA PRENOSOM ZARADE

Reprezentativni primer za klijenta prima zaradu kao i za one koji se odluče da prenesu zaradu u Banku na dan 10.02.2020.godine

Vrsta kredita: Potrošački kredit sa fiksnom kamatnom stopom za klijente sa prenosom zarade

 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 300.000,00 RSD
 • Period otplate: 36 meseci
 • Iznos učešća: 0,00 RSD
 • Nominalna kamatna stopa (na godišnjem novou ): 7,95% fiksna
 • Mesečna rata : 9.393,99 RSD
 • Dospeće rate: Dospeće rate svakog 5. u mesecu.
 • EKS (Na godišnjem nivou): 11,35%
 • Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda: 351.165,93 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 1,00% od iznosa odobrenog kredita
 • 1 Menica :50 RSD
 • Izveštaj Kreditnog biroa: 246 RSD
 • Troškovi kasko osiguranja: 290 RSD mesečno 

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.EKS obračunat na dan 09.03.2020. godine.

Kamatna stopa 7,95%
Vaša mesečna rata 875RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Click2Call

Unesite email